Ameba

Ameba to slangowo osoba o bardzo niskim poziomie intelektualnym. Najczęściej słowo ameba używa się w wyrażeniu ameba umysłowa. Osoba nazywana amebą prześmiewana jest również, że posiada jedną komórkę w mózgu, tak jak pierwotniak ameba, który w całości jest tylko jednokomórkowym organizmem.

-Co to znaczy YOLO?
– Stefan Ty to jednak jesteś ameba umysłowa. To najpopularniejszy akronim na świecie!
– Akronim?
– Nie rozbrajaj mnie już!

Najnowsze artykuły z kategorii slang: