Zadupie

Zadupie to potocznie mała miejscowość, małe miasto, coś bardzo oddalonego. Miejsce gdzie nie chcemy bywać, miejsce nie rozwinięte. Miejsce gdzie nic się nie dzieje. Miejsce oddalone od cywilizacji. Określenie negatywnie nacechowanie.
Inaczej slangowo o takich miejscach mówimy: dziura, wygwizdów, dziura zabita dechami.

Przykłady użycia słowa zadupie:

Pochodzę ze strasznego zadupia. Łódź to dla mnie ameryka.

Kaśka jest z jakiegoś strasznego zadupia i chyba się tego bardzo wstydzi. Wszystkim mówi, że jest spod Warszawy.

Najnowsze artykuły z kategorii slang: