Y

Slangowo Y to skrót od angielskiego słowa why, czyli dlaczego. Bardzo często, ale w zależności od kontekstu, używany w komunikatorach internetowych.

— Nie idę dziś do budy.
Y?
– Nic nie umiem na kartkówkę.

Fonetycznie w języku skrót Y czytamy łaj.

Najnowsze artykuły z kategorii akronimy: