Y

redakcja | 04.07.2020 10:33

Y
Y | Ilustracja spely.pl

Slangowo Y to skrót od angielskiego słowa why, czyli dlaczego. Bardzo często, ale w zależności od kontekstu, używany w komunikatorach internetowych.

-- Nie idę dziś do budy.
- Y?
- Nic nie umiem na kartkówkę.

Fonetycznie w języku skrót Y czytamy łaj.

co to znaczy ONS
AFAIK
THX
jj
OMG
OCB
KK
POV
OP
CS
ABC
AYFKM
YW
ASAP
BFF
ABS
PSU
YAW
YAFUD
YOLO