Być w taczu

Być w taczu to być w kontakcie. Często używane slangowe wyrażenie przez młodzież to: Jesteśmy w taczu! Wyrażenie to pochodzi od angielskiego to be in touch czyli też dosłownie być w kontakcie. Młodzież używa również wyrażenie być in tacz lub jesteśmy in tacz.

Przykłady użycia być w taczu

Trzymaj się, jesteśmy w taczu.
Jadę na weekend do rodziny ale jesteśmy in tacz.

Najnowsze artykuły z kategorii slang: